Autoslaný
"Autobazar jako AUTOSALON"

Záruka na 3 roky pro Váš vůz

Auto Slaný ve spolupráci se skupinou DEFEND INSURANCE GROUP připravilo a uvedlo do praxe, to co kupujícího nejvíce zajímá při nákupu ojetého vozu. Ošetření rizik spojené s opotřebením vozu v průběhu jeho provozu.

AUTO SLANÝ je poskytovatelem plnohodnotných záruk na mechanické, elektrické i elektronické závady ojetých vozidel a poskytuje tak svým zákazníkům pocit bezpečí a komfort jistoty bezproblémového řešení problému v podobě výskytu nečekaných závad vozu v době až 3 roky od data jeho koupě.

Svým zákazníkům nabízíme 3 základní typy záruk na ojetá vozidla:


AUTO SLANÝ Plus

Vstupní podmínky

AUTO SLANÝ Plus lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3.500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 15 let
 • max. 250.000 km

Doba pojištění

Doba pojištění je volitelná.

Pojištění lze uzavřít na 6, 12, 24 a 36 měsíců.

Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Volitelný limit km

 • 10.000 km
 • 20.000 km
 • 30.000 km
 • 40.000 km

Záruka zaniká tehdy, když pojištené vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů. Limit není možný změnit v průběhu záruky.

Spoluúčast

AUTO SLANÝ Plus lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí.

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 50.000-100.000 Kč
 • 100.000-200.000 Kč

Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištený musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.

Max. povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny

Servisní prohlídky

Pojištený musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.

Max. povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny

Kryté součástky

Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické a elektrické poruchy způsobené selháním některé ze součástek:

 • Motor
 • Převodovka
 • Diferenciál

Doplňkové krytí

Pojistník může rozšířit rozsah pojištění o některé nebo všechna níže uvedená doplňková rizika:

 • Náhrada půjčovného
 • Chybné tankování
 • Multimédia a satelitní navigace
 • Přerušení cesty

AUTO SLANÝ Comfort

Vstupní podmínky

AUTO SLANÝ Comfort lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3.500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 10 let
 • max. 200.000 km

Doba pojištění

Doba pojištění je volitelná.

Pojištění lze uzavřít na 6, 12, 24 a 36 měsíců.

Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Volitelný limit km

 • 10.000 km
 • 20.000 km
 • 30.000 km
 • 40.000 km
 • bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištené vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů. Limit není možný změnit v průběhu záruky.

Spoluúčast

AUTO SLANÝ Comfort lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí.

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 50.000-100.000 Kč
 • 100.000-200.000 Kč

Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištený musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.

Max. povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny

Kryté součástky

Viz tabulka níže.

Doplňkové krytí

Pojistník může rozšířit rozsah pojištění o některé nebo všechna níže uvedená doplňková rizika:

 • Náhrada půjčovného
 • Chybné tankování
 • Multimédia a satelitní navigace
 • Přerušení cesty

AUTO SLANÝ Advantage

Vstupní podmínky

AUTO SLANÝ Advantage lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3.500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 5 let
 • max. 160.000 km

Doba pojištění

Doba pojištění je volitelná.

Pojištění lze uzavřít na 6, 12, 24 a 36 měsíců.

Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Volitelný limit km

 • 10.000 km
 • 20.000 km
 • 30.000 km
 • bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištené vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů. Limit není možný změnit v průběhu záruky.

Spoluúčast

AUTO SLANÝ Advantage lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí.

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 50.000-100.000 Kč
 • 100.000-200.000 Kč

Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištený musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.

Max. povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny

Kryté součástky

Viz tabulka níže.

Doplňkové krytí

Pojistník může rozšířit rozsah pojištění o některé nebo všechna níže uvedená doplňková rizika:

 • Náhrada půjčovného
 • Chybné tankování
 • Multimédia a satelitní navigace
 • Přerušení cesty

Motor

Motor auta
Comfort

Všechny vnitřní mazané součástky.

Vnější součástky motoru:

 • sací potrubí
 • setrvačník
 • ozubený věnec
 • turbo jednotka
Advantage

Všechny vnitřní mazané součástky.

Vnější součástky motoru:

 • sací potrubí
 • setrvačník
 • ozubený věnec
 • turbo jednotka
 • elektronická řídící jednotka motoru

Převodovka

Převodovka auta
Comfort
 • manuální
 • automatická
 • s plynule měnitelným převodem (CTX)

Všechny vnitřní mazané součástky.

Selhání jakékoliv vnitřní mechanické součástky měniče točivého momentu

Advantage
 • manuální
 • automatická
 • s plynule měnitelným převodem (CTX)

Všechny vnitřní mazané součástky, řídící jednotky, mechatronika.

Selhání jakékoliv vnitřní mechanické součástky měniče točivého momentu


Spojka

Spojka auta
Comfort
 • Přítlačný kotouč
 • Vypínací ložisko spojky
 • Hlavní a pomocný válec
Advantage
 • Přítlačný kotouč
 • Vypínací ložisko spojky
 • Hlavní a pomocný válec

Brzdy

Brzdy auta
Comfort
 • Hlavní brzdový válec
 • Brzdové válečky
 • Ventil omezovače brzdného účinku
Advantage
 • Hlavní brzdový válec
 • Brzdové válečky
 • Ventil omezovače brzdného účinku

Pohon čtyř kol

Pohon 4 kol auta
Comfort

Všechny vnitřní mazané součástky

Advantage

Všechny vnitřní mazané součástky


Diferenciál

Diferenciál auta
Comfort

Všechny vnitřní mazané součástky

Advantage

Všechny vnitřní mazané součástky


Palivová soustava

Palivová soustava auta
Comfort

Mechanická a elektrická palivová čerpadla

Advantage

Mechanická a elektrická palivová čerpadla


Systém vštřikování paliva

Vstřikování paliva auta
Comfort

Není součástí záruky

Advantage
 • Škrticí klapka
 • Měřič průtokového množství vzduchu
 • Vstřikovače

Řízení

Řídící soustava auta
Comfort
 • Hřebenová tyč řízení a pastorek (kromě manžet)
 • Skříň převodovky řízení
 • Hřebenová tyč posilovače řízení
 • Čerpadlo
 • Skříňka pomocné páky
 • Nádržka posilovače řízení
Advantage
 • Hřebenová tyč řízení a pastorek (kromě manžet)
 • Skříň převodovky řízení
 • Hřebenová tyč posilovače řízení
 • Čerpadlo
 • Skříňka pomocné páky
 • Nádržka posilovače řízení

Řízení

Elektro instalace auta
Comfort
 • Startér motoru
 • Alternátor
 • Zapalovací cívka
 • Regulátor napětí cívky
 • Relé přerušovače směrových světel
 • Motorky stěračů předního a zadního skla a ostřikovačů
Advantage
 • Startér motoru
 • Alternátor
 • Zapalovací cívka
 • Regulátor napětí cívky
 • Relé přerušovače směrových světel
 • Motorky stěračů předního a zadního skla a ostřikovačů
 • Motorky elektrického stahování oken a posuvné střechy
 • Motorky centrálního zamykání
 • Motorek ventilátoru topení
 • Rozdělovač

Chladící systém

Chladící systém auta
Comfort
 • Vodní čerpadlo
Advantage
 • Vodní čerpadlo
 • Chladič
 • Chladič oleje

Klimatizace

Klimatizace auta
Comfort
 • Kompresorová jednotka klimatizace
Advantage
 • Kompresorová jednotka klimatizace
 • Klapky regulace vzduchu
 • Chladič klimatizace

Postup při pojistné události

 1. Nahlášení škodné/ pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo +420 233 103 111.
 2. Je-li vozidlo pojízdné, poskytne pojistitel pojištěnému adresu a kontaktní údaje nejbližšího autorizovaného opravce. Pojištěný musí do 5 dnů od obdržení těchto údajů dopravit vozidlo na prohlídku.
 3. Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy - poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo online systému. U menších oprav bude oprava schválena nebo zamítnuta do 1 hodiny, u rozsáhlé opravy do 24 hodin.
 4. Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo autorizovanému opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů.